SUP edzések haladók számára. A foglalkozás célja, hogy edzéskörülményeken szimuláljunk versenykörülményeket. A résztvevők eltérő sebessége nem okoz problémát. Az edzés a technikai futamokra való felkészítést szolgálja a számban elvárható technikai elemekkel mint például a csoportos bójaforduló, vizezés, rajtgyakorlat, taktikai elemek.
Fontos, hogy az edzésen a foglalkozást tartó is edz, nem pedig edzősködik. Ez egy közös edzés aminek az időtartalma melegítéssel együtt másfél-két óra.

A foglalkozáson mindenki a saját felelősségére vesz részt. Kérek mindenkit, hogy törekedjen a pontos érkezésre a többiek miatt, aki késik értelemszerűen később áll be.

Egyéni felelősségvállalási nyilatkozat

 

Tudomásul veszem, hogy a túrán vagy egyéb a Rákóczi László Vízisport Egyesület foglalkozásán illetve felszereléseinek bérlése folyamán csak egészségesen vehetek részt. Nyilatkozom, hogy fertőző betegség, láz, köhögés, torokfájás, szag- és ízérzés vesztés, fejfájás,  hányás vagy hasmenés esetén nem veszek részt a túrán. Emellett nincs tudomásom olyan betegségemről vagy fennálló állapotomról, amely meggátolná a túra teljesítését.

Kijelentem hogy tudok úszni.

Elfogadom és betartom, hogy amennyiben felügyeletem alatt 14 éves kor alatti gyermek utazik velem, a vízitúra során folyamatosan rendeltetésszerűen viseli a bérlés, foglalkozás alatt rendelkezésünkre bocsátott mentőmellényt.

Tudomásul veszem, hogy a programon való részvétel emelt kockázatú szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai, mentális, szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok, és biztosítom, hogy a felügyeletem alatt álló csoport tagjai sem állnak ilyen szerek befolyásoltsága alatt.

Kijelentem, hogy a Rákóczi László Vízisport Egyesület által szervezett foglalkozások szolgáltatásait és az általa rendelkezésemre bocsátott felszerelést (mentőmellény, lapát, vízálló táska) saját felelősségemre, rendeltetésszerűen használom, és biztosítom, hogy a felügyeletem alatt álló kiskorú személyek rendelkezésére bocsátott felszerelést, élményelemeket a csoport tagjai is rendeltetésszerűen használják.

Használat után az eszközöket a felügyeletem alatt álló csoport képviselőjeként visszaszolgáltatom az üzemeltető képviselője részére.

Amennyiben magam vagy a felügyeletem alatt álló csoport tagjai nem rendeltetésszerűen, nem előírás szerint használják az eszközöket és a szolgáltatásokat, és ezáltal kárt okozok magamban, illetve a felügyeletem alatt álló csoport bármely tagja okoz magában és/vagy másban sérülést vagy egyéb kárt, úgy a Rákóczi László Vízisport Egyesülettel szemben bárminemű kártérítési igényem kizárt, ill. mentesítem a Rákóczi László Vízisport Egyesületet a felügyeletem alatt álló csoport tagjainak kárigénye tekintetében.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármely sérülés az eszköz és/vagy a szolgáltatás rendeltetésszerű használatából adódik, úgy azt a Rákóczi László Vízisport Egyesület részére köteles vagyok haladéktalanul írásban jelezni. Vonatkozó tájékoztatást a felügyeletem alatt álló csoport tagjainak is megadtam.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben időjárási vagy egyéb vis maior helyzet miatt a programot az indulást követően, de a tervezett cél elérése előtt a túravezető vis maiorra való indoklással vagy időjárási okok miatt befejezi, illetve amennyiben a vízitúra bármely más természeti/időjárási oknál fogva vagy egyéb, az Rákóczi László Vízisport Egyesületnek nem tulajdonítható oknál fogva a tervezettnél rövidebb lesz, illetve amennyiben a kiírással ellentétben, részben vagy teljesen másik útvonalon valósul meg, a Rákóczi László Vízisport Egyesület nem köteles a túrát megismételni, illetve semmiféle kártérítéssel nem tartozik.

Kijelentem, hogy a felügyeletem alatt álló kiskorú(ak) képviselőjeként, valamint jómagam is a jelen nyilatkozatban írt feltételeket megismertem, tudomásul veszem, megtartom és azokat kötelező érvényűnek tartom a magam számára, valamint kötelezettséget vállalok arra, hogy  a felügyeletem alatt lévő 18 év alatti személyekkel ezen követelményeket betartatom.